1. OSP Wojkowice Kościelne, 2. Górnicze Zakłady Dolomitowe Siewierz, 3. Atelier Barbara Szuksztul - Lenarczyk Siewierz, 4. Sklep z odzieżą damską „Moda Moda”, Siewierz Rynek, 5. Sklep „Bielizna „Night Day”, Siewierz ul. Krakowska, 6. Studio Fryzur "Glamour", Siewierz ul. Krakowska, 7. Salon fryzjerski "Ewa" Rynek, Siewierz, 8. Salon fryzjer.-kosmetyczny „Emotion” Siewierz, 9. Zakład Fotograficzny „Foto –Kocot”, Siewierz, 10. Sklep motoryzacyjny „Auto Części”, Siewierz Rynek , 11. Sklep rowerowy „Bikesport”, Siewierz Rynek, 12. Zegarmistrz, Siewierz ul. Bytomska, 13. TUV NORD Polska Katowice, 14. Hurtownia Papiernicza „Biurowy Świat” Siewierz Rynek, 15. Restauracja MC Donalds Dąbrowa Górnicza POGORIA, 16. Restauracja KFC Dąbrowa Górnicza POGORIA, 17. Kino Helios Dąbrowa Górnicza Pogoria, 18. Centrum Formy Dąbrowa Górnicza, 19. Akademia Sportów Wodnych THREE WATHERS Sonia Borkowska, 20. Oriflame Pani Barbara Bąkowicz i Joanna Dzierżanowska z Boguchwałowic, 21. Koło Gospodyń Wiejskich „Wojkowiczanki” z Wojkowic Kościelnych, 22. Pani Maria Sobczyk - sołtys z Wojkowic Kościelnych, 23. Bar „Kebab” Wojkowice Kościelne, 24. Bar „Grześ” Popczyk Grzegorz i Zofia, 25. Gospodarstwo pstrągowe Zenon Jacek Kaleta w Wojkowicach Kościelnych, 26. Firma „ECODRUK” Paweł Pudo Wojkowice Kościelne, 27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMUS Brudzowice, 28. Kwiaciarnia „Frezja” Wojkowice Kościelne, 29. Elektronarzędzia Państwo Kakitek, 30. Hurtownia Papiernicza Sławomir Gwoździewicz, Siewierz, 31. Market „Czapla” Aneta Czapla z Wojkowic Kościelnych, 32. „EKOPIG” Wojkowice Kościelne, 33. Sklep ODIDO Adam Chyla Podwarpie, 34. Radny Naglik Mariusz, 35. Pracownicy i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, 36. Sklep Barczewski Janusz - Wojkowice Kościelne, 37. Bar „Pod Kołem” Małgorzata Pycia, 38. Salon Fryzjerski „EFECT” Pani Sylwia Bubel, 39. Państwo Słaboszewscy, 40. Piekarnia „Severiana” z Siewierza, 41. Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z Wojkowic Kościelnych, 42. F.H.U DAMEX Tarnowskie Góry, 43. Firma Handlowa Henryk Milewski – Siewierz, 44. F.H.U „WULKAR” Rafał Knap, 45. Multiagencja Ubezpieczeniowa AXA z Czeladzi, 46. „Unitrans” - Wojkowice Kościelne Sławomir Kacperczyk, 47. Pan Jan Mucha Radny Powiatu Będzińskiego, 48. Aleksander Draus, 49. Teresa Wieczorek, 50. As Vending Sp. z o.o. Żory, 51. Urszula Bednarczyk – agent Pzu z Boguchwałowic, 52. Tadeusz Nikratowicz Wojkowice Kościelne. Oraz Wszystkim darczyńcom indywidualnym Serdecznie Dziękujemy

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Akademia Ekologiczna

„Angielski dla najmłodszych metodą Jolly Phonics”

Niniejsza innowacja pedagogiczna powstała jako efekt uczestnictwa w projekcie Comenius „Poznając siebie nawzajem, poznajemy Europę.”  Był to projekt partnerski realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych ze  szkołami z Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Turcji. Pomysł zaczerpnięto ze szkoły we Włoszech.

Raport z innowacji pedagogicznej „Akademia Ekologiczna” realizowanej w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych.

Innowacja realizowana była od września 2009 r. do czerwca 2010r. w ramach opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Główne założenia oraz zaplanowane formy działań zostały zrealizowane. Poniższe zaplanowane cele innowacji zostały zrealizowane: 
• integrowanie uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,
• podnoszenie umiejętności interpersonalnych uczniów,
• uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, ale również na jej potrzeby,
• kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za stan środowiska przyrodniczego,
• kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego,
• kształtowanie nawyków proekologicznych w życiu codziennym,
• poznanie i zrozumienie przez uczniów współzależności elementów przyrody ożywionej i nieożywionej,
• dostrzeganie przez uczniów współczesnych zagrożeń przyrody i sposobów przeciwdziałania im,
• wdrażanie uczniów do poznawania przyrody poprzez bezpośrednie obserwacje oraz prowadzenie prostych badań laboratoryjnych, • wdrażanie uczniów do redagowania sprawozdań i artykułów,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• zwiększenie atrakcyjności organizacji i metod nauczania.

Ewaluacja. Ewaluacja prowadzona była w formie ankietowania uczniów oraz rodziców i dotyczyła następujących obszarów:
• zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami,
• atrakcyjność programu dla uczniów,
• osiągnięcie spodziewanych efektów,
• skuteczność stosowanych metod i form pracy.

1. Izba Leśna przy Nadleśnictwie Siewierz (wrzesień)
• Rajd pieszy przez tereny zielone do Nadleśnictwa Siewierz,
• Zajęcia warsztatowe w Izbie Leśnej,
• Zajęcia terenowe w pobliskim lesie,
• Ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek i zabawami na świeżym powietrzu.
Uczniowie zapoznali się z florą i fauną najbliższej okolicy poprzez bezpośrednią obserwację przyrody. Obserwowali zmiany jakie zachodzą u roślin w okresie jesiennym. Poprzez obcowanie z przyrodą uczniowie stają się wrażliwi na piękno przyrody z którą pogłębiają więzi emocjonalne.
2. Ojcowski Park Narodowy (październik). Uczniowie poznali formy ochrony przyrody, jakimi są parki narodowe, osobliwości przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zapoznali się z historią i celem założenia Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczniowie, na koniec wycieczki, w rozmowie z opiekunami stwierdzili, a ochrona środowiska naturalnego jest konieczna.
3. Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku (listopad). Tematem przewodnim wizyty w tym ośrodku była „Woda źródłem życia; problem zanieczyszczenia wód”. Podczas tego wyjazdu uczniowie poznali i potrafili dostrzegać w terenie procesy degradacji, rekultywacji i zagospodarowania środowiska przyrodniczego; określili własną postawę wobec zagrożeń przyrody. Uczniowie nauczyli się przeprowadzać różnorodne ćwiczenia terenowe (np. pomiar zanieczyszczenia wody) oraz laboratoryjne, poznali obsługę sprzętu terenowego.
4. Zimowe zajęcia terenowe w lesie połączone z kuligiem. (styczeń). Uczniowie poznali rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, budowę warstwową lasu oraz obserwowali zmiany, jakie zachodzą u roślin w okresie zimowym. Mieli okazję uczestniczenia w aktywnych formach spędzania czasu wolnego – kulig oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.
5. Akcja ekologiczna na terenie szkoły. W lutym i marcu przeprowadziliśmy akcję ekologiczną na terenie szkoły. Dodatkowe zadania z inicjatywą którego wyszli uczniowie. Konkurs na Ekorobota wykonanego z odpadów oraz zbiórka puszek. Zaangażowanie uczniów w akcję pozwala stwierdzić, że uczniowie są pozytywnie nastawieni do ekologii i ochrony środowiska. Rozwija się u nich świadomość ekologiczna i widzą potrzebę ochrony przyrody i jej respektowania.
6. Trasa rowerowa wokół zbiornika Pogoria IV. Wycieczka na rowerach oraz rolkach, która uświadomiła uczniom jak ważna jest rekultywacja terenów pogórniczych, zwłaszcza u nas na terenie śląska. Zbiornik Pogoria IV powstał po zalaniu kopalni piasku. Uczniowie mieli okazję obcować z przyrodą, aktywnie spędzać czas. Wycieczka ta odbyła się zamiast wyjazdu do rezerwatu przyrody: „Góra Chełm” i „Smoleń”. Ta wycieczka również pokazała uczniom konieczność ochrony środowiska naturalnego, ale jednocześnie propagowała zdrowy styl życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego.
7. Oczyszczalnia ścieków w Siewierzu. Uczniowie poznali sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz technologię biologicznego oczyszczania ścieków. Mieli możliwość poznania sposobów analizy laboratoryjnej ścieków oczyszczonych oraz wód powierzchniowych poniżej i powyżej wylotu ścieków już oczyszczonych do odbiornika. Dzięki tej wycieczce uczniowie przekonali się o konieczności ochrony środowiska naturalnego, jak również o konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi.
8. Ścieżka ekologiczna w Siewierzu, rzeka Czarna Przemsza. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem ścieżki ekologicznej, zdobyli nowe wiadomości na temat rzeki Czarnej Przemszy oraz związanej z nią flory i fauny, dokonali pomiarów laboratoryjnych (pH gleby oraz wody w rzece).
9. Pustynia Błędowska. Wycieczka ta z powodu ciągłych opadów deszczu a następnie powodzi nie odbyła się.

Podczas wszystkich wyjazdów uczniowie dokonywali samodzielnych obserwacji przyrody, dostrzegali piękno środowiska naturalnego, a przez to pogłębiali więzi emocjonalne z przyrodą. Uczestnicy odczuwali potrzebę kontaktu z naturą oraz mieli świadomość przynależności do niej, mieli również możliwość integracji w grupie. Podczas wyjazdów i wyjść uczniowie przestrzegali zasad właściwego zachowania. Po każdej wycieczce uczniowie spotykali się wspólnie by podzielić się wrażeniami i napisać sprawozdanie z wycieczki. Po zakończeniu innowacji każdy uczestnik oraz jego rodzic wypełnił ankietę ewaluacyjną.
Badaniu poddano 20 uczniów oraz 18 rodziców. W wyniku analizy ankiet można stwierdzić, że sposób prowadzenia innowacji oraz forma wycieczek spotkały się z dużą akceptacją. Uczniowie wypowiadali się również jednogłośnie, że podczas realizacji innowacji było wiele okazji na zdobycie wiedzy i zawarcie nowych znajomości. Uczniowie w 100% stwierdzają, że należy dbać o środowisko, gdyż ludzie nie dbają wystarczająco o nie. Uczniowie są świadomi tego jak dorośli traktują przyrodę - 75% uczniów stwierdza, że ludzie raczej nie szanują środowiska. Udział w innowacji pomógł im uświadomić sobie, jak należy dbać o środowisko i co mogą zrobić dla przyrody. Potrafią również wytłumaczyć innym swoje stanowisko i przekonać ich do zmiany stosunku wobec przyrody. 90% uczniów przyznaje, ze wiedza zdobyta podczas zajęć przydaje im się w codziennym, życiu. Teraz zwracają większą uwagę na to co robią, by nie szkodzić przyrodzie, ale również obserwują innych ludzi. W wyniku badania rodziców można stwierdzić, iż są również zadowoleni z udziału swoich dzieci w tej innowacji. Jednogłośnie wypowiedzieli się, że realizacja innowacji była zgodna z założeniami i celami. Program był bardzo interesujący, a ich dzieci chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Mocne i słabe strony innowacji:
Mocne strony programu innowacji:
• Różnorodne i ciekawe metody pracy z uczniami,
• Możliwość dokonywania obserwacji i eksperymentów bezpośrednio w przyrodzie,
• Duży nacisk na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz uwrażliwienie ich na piękno i potrzeby przyrody,
• Integrowanie uczniów dwóch szkół Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych
• Wdrażanie uczniów do redagowania sprawozdań i artykułów,
• Kształtowanie nawyków proekologicznych w życiu codziennym.
Słabe strony programu innowacji: Pogoda - nie sprzyjająca aura - ciągłe opady deszczu i powodzie w okresie wiosennym była przyczyną zmian terminów wycieczek.
Wnioski:
Program innowacji pedagogicznej pod hasłem „Akademia Ekologiczna” został zrealizowany. Uczniowie wnioskują o podobne proekologiczne zajęcia w przyszłym roku szkolnym. Innowacja ta może być realizowana w kolejnym roku szkolnym.

14 czerwca odbyło się kolejne i ostatnie w tym roku szkolnym wyjście uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oraz Zespołu Szkół w Siewierzu w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Akademia Ekologiczna”. Tym razem uczniowie przebyli ścieżkę przyrodniczą w pobliżu zamku w Siewierzu. Uczniowie poznali wiele cennych informacji na temat przyrody naszego miasta i okolic, rzeki Przemszy oraz flory i fauny z nią związanych, a także historii zamku Biskupów Krakowskich. Pogoda tym razem również nam dopisała i mile spędziliśmy czas integrując się z kolegami i koleżankami z Siewierza.

26 kwietnia 2010 r. w ramach innowacji pedagogicznej „Akademia Ekologiczna” wybraliśmy się wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Siewierzu nad zbiornik Pogoria IV. Celem wycieczki było zapoznanie ze sposobami rekultywacji terenu oraz z ideą tworzenia nowych ekosystemów na miejscach zdewastowanych. Zbiornik Kuźnica Warężyńska to najmłodszy i największy akwen Pojezierza Dąbrowskiego o silnie wydłużonym kształcie. Ciągnie się od jazu piętrzącego wodę od okolicy Pogorii III aż po odległe o 5 km Wojkowice Kościelne. Teren ten eksploatowany był przez Kopalnię Piasku KUŹNICA WARĘŻYŃSKA S.A., a jezioro zajmuje najniższą część wyrobiska popiaskowego. Rozmiary zbiornika to 8 km długości i 3 km szerokości (w najszerszym miejscu). Jego obwód to około 13 km. Zbiornik po całkowitym zalaniu będzie miał powierzchnię 560 ha. Zmieszczą się tutaj ok. 52 mln m³ wody, a maksymalna głębokość osiągnie 23 m. W środkowej zwężonej do zaledwie kilkuset metrów części akwenu znajdują się liczne wysepki, z których największa o powierzchni kilku hektarów jest oddzielona od zachodniego brzegu jedynie wąskim kanałem. Północna część jeziora to przepastne głębie. Część południowa jest znacznie płytsza, szczególnie w okolicy zachodniego brzegu znajdują sie rozległe płycizny. Akwen pełni funkcję zbiornika przeciwpowodziowego oraz rekreacyjnego. Lustro wody położone jest na wysokości 264 m n.p.m. Poziom wody początkowo podnosił się od 2 do 6 cm na dobę, głównie ze źródeł oraz rzek Czarna Przemsza i Trzebyczka. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła nam na korzystanie z atrakcji tego miejsca. Uczniowie korzystali z aktywnych form spędzania wolnego czasu jeżdżąc na rowerach i rolkach po przygotowanej do tego celu ścieżce i podziwiając przepiękny krajobraz tego miejsca. Większość z nas miała wreszcie okazję złapać pierwszą w tym sezonie opaleniznę.

W ramach innowacji pedagogicznej „Akademia Ekologiczna” uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków „Zachód” w Siewierzu. Podczas wycieczki uczniowie poznali cele utworzenia oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną, a także obejrzeli i poznali urządzenia i technologię oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach: pierwszy z nich to doprowadzenie ścieków do oczyszczalni, drugi to oczyszczenie ich. Ścieki dopływające kanalizacją trafiają do pompowni głównej. Grube zanieczyszczenia są rozdrabniane na rozdrabniarce mechanicznej, a następnie pompowane są do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Tam ścieki są oczyszczane na sicie mechanicznym. Pozostałości, tzw. skratki są odwadniane mechanicznie i gromadzone w szczelnym kontenerze, a dalej wywożone na składowisko odpadów. Następnie ścieki spływają do sprzężonego z sitem piaskownika poziomego, wytrącony piasek jest usuwany mechanicznie, odwadniany i gromadzony w szczelnym kontenerze. W kolejnym etapie ścieki zostają poddane oczyszczaniu biologicznemu w dwóch równoległych reaktorach osadu. W specjalnych komorach są zainstalowane zatopione mieszadła, natomiast na dnie są ułożone dyfuzory, do których tłoczone jest powietrze. Procesy zachodzące w reaktorze obejmują przede wszystkim eliminację związków organicznych ze ścieków. Oczyszczone ścieki są kierowane do odbiornika, tj. do rzeki Czarnej Przemszy. Nadmiar osadu, powstający w procesie oczyszczania ścieków, kierowany jest do przeróbki. Osad nadmierny, powstający w etapie biologicznym, jest podawany do dwóch zbiorników osadu. Tam jest napowietrzany i mieszany. Następnie podawany jest do prasy odwadniającej. Odwodniony osad może być odbierany przez wyspecjalizowane firmy bezpośrednio z oczyszczalni, bądź też czasowo magazynowany na wewnętrznym zadaszonym placu składowym. Wizyta w oczyszczalni ścieków uświadomiła uczniom trudny proces oczyszczania, ale przede wszystkim ukazała zasadność budowania takich obiektów. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych z niecierpliwością oczekują przyłączenia swojej miejscowości do oczyszczalni w Siewierzu.