Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Wydarzenia organizowane z tej okazji w roku 2024 r. poświęcone będą głównie tematowi zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych w związku z rozwojem technologicznym.

W 2024 roku już po raz osiemnasty będziemy świętować Dzień Ochrony Danych Osobowych, który obchodzimy 28 stycznia.

Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

RODO i TECHNOLOGIE tematem przewodnim.

Z tej okazji, jak co roku, odbędą się różne wydarzenia poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i ochrony danych osobowych.

Akcje  składające się na obchody 18. Dnia Ochrony Danych Osobowych koncentrować się będą przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze stosowaniem RODO, w szczególności w kontekście nowych technologii.

Uczniowie klasy VII  wykonali ulotki  na temat ochrony danych osobowych.

Dzięki wspólnej pracy młodzieży  klasy V, VIb oraz VII  powstały plakaty przedstawiające  w jaki sposób uczniowie mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie.  

Wspólne działania klas  zmierzały do zaznajomienia uczniów z zagadnieniem dotyczącym ochrony ich danych osobowych. Wszystkie klasy dowiedziały się, jak chronić swoją prywatność w oparciu o przygotowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) scenariusze i materiały edukacyjne. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach, podczas których mieli okazję dowiedzieć się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić.