Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
Data : Pn, 4 Maj 2020
5
Data : Wt, 5 Maj 2020
6
Data : Śr, 6 Maj 2020
7
Data : Cz, 7 Maj 2020
8
Data : Pt, 8 Maj 2020
9
Data : So, 9 Maj 2020
10
Data : N, 10 Maj 2020
11
Data : Pn, 11 Maj 2020
12
Data : Wt, 12 Maj 2020
13
Data : Śr, 13 Maj 2020
14
Data : Cz, 14 Maj 2020
15
Data : Pt, 15 Maj 2020
16
Data : So, 16 Maj 2020
17
Data : N, 17 Maj 2020
18
Data : Pn, 18 Maj 2020
19
Data : Wt, 19 Maj 2020
20
Data : Śr, 20 Maj 2020
21
Data : Cz, 21 Maj 2020
22
Data : Pt, 22 Maj 2020
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – kucharz 

  1. Określenie stanowiska pracownika: kucharz w przedszkolu,

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Zachodnia 4

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe i odpowiednie wykształcenie w zawodzie,  - minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

  1. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność,

- pracowitość,

- dobra organizacja pracy,

- mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.

  1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii,

-odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,

- dbanie o racjonalne zużycie produktów,

- utrzymywanie wraz z personelem kuchni i pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,

- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

- przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i HACCP,

- codzienne pobieranie próbek żywieniowych i właściwe ich przechowywanie zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,

- wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i przełożonych.

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i    uprawnienia zawodowe,

- kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy.

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, ul.  Zachodnie 4, w terminie do 6 lipca 2018r.