Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych ul. Zachodni 4, 42-510 Wojkowice Kościelne. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 326741053 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Robert Machura z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 326741053 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 - zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

- ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 6 ust. 1 lit. e RODO art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.),  art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 108a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U.2018.996 i 1000 z późn. zm.).

 4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 dni.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Przebywając na terenie placówki dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, który został objęty monitoringiem wizyjnym.”