Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Rekrutacja 2021 / 2022

Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
na rok szkolny 2021/2022

 I Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

A) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

B) Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/223/2017 z dnia 2 marca 2017 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVI/257/2017 z dnia 16 maja 2017 r.,

C) Zarządzenia nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r.,

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
w roku szkolnym 2021/2022

I. Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
b) zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr 0050.6.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz,
c) uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/224/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych w roku szkolnym 2021/2022.