Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

KOŁO FILMOWE „ICT w mediach” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

XXI wiek zalewa nas ogromem materiałów audiowizualnych – filmów, reklam itp., ale nie tylko profesjonaliści mogą je tworzyć – nasi uczniowie również. Warto więc wykorzystać wciąż rozwijającą się technologię w projektach i działaniach edukacyjnych. Uczniowie bowiem nie tylko lubią oglądać filmy, ale również coraz chętniej sięgają po kamerę. Podejmują własne próby kręcenia filmów m.in. przy pomocy telefonów komórkowych, często nie mając przygotowania merytorycznego. Nie trzeba ich namawiać do eksperymentowania z nową technologią, programami komputerowymi czy wykorzystaniem sprzętu – kamery, aparatu itp. Taką możliwość dają uczniom zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz” - Koło filmowe „ICT w mediach” realizowane w ramach zadania 2., które trwają w naszej szkole od grudnia 2014r. do czerwca 2015r.

Najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sztuką filmową i fotograficzną oraz nabywanie umiejętności filmowania i fotografowania, przygotowanie i zrealizowanie własnego projektu filmowego.

Praca nad własnym materiałem filmowym daje wiele satysfakcji, wyzwala kreatywność i twórczą postawę. Filmy amatorskie są pod wieloma względami niedoskonałe, ale przyciągają świeżością i twórczą wolnością. X Muza traktowana jest obecnie przez uczniów jako hobby, Alan Rickman powiedział - „Kiedy robisz film, to przestaje być tylko film, lecz staje się częścią twojego życia”.

Uczestnicy zajęć realizują swoje marzenie o nakręceniu własnego filmu. Uczestnicy projektu 12 lutego 2015r. wzięli udział w warsztatach filmowych w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Podczas zwiedzania zapoznali się z etapami tworzenia filmu animowanego, mieli okazję zobaczyć jak twórcy dawniej i obecnie zmieniają scenariusz na gotowy film animowany. Poszerzyli swoją wiedzę filmową i poznali tajniki świata filmowego. Telewizja Polska w Katowicach to kolejny planowanym wyjazd w ramach zajęć Koła filmowego.

Koło filmowe Urszula Warmuz, Mariusz Torbus