SPONSORZY PIKNIKU INTEGRACYJNEGO 2024 - DZIĘKUJEMY

1. Fasthol Marcin Mirosław. 2. Nemo Świat Rozrywki w Dąbrowie Górniczej. 3. Decathlon. 4. Active Fun Kids Bawilandia DG. 5. Mali Bohaterowie 11- o Listopada 1 Dąbrowa Górnicza. 6. Rybak Anna z Warężyna. 7. Sport poziom 450 z Sosnowca. 8. Kino Helios DG. 9. Klub sportowy TKKF 10 z Będzina. 10. Foto-Kocot Siewierz. 11. Dar-Decor Wojkowice Kościelne. 12. Akademia Piękna Izabela Zięba Wojkowice Kościelne. 13. Emotion Kamila Biały Siewierz salon fryzjerski. 14. Aleksandra Michalska- Korzec. 15. Klaudia Tomczyk z Przeczyc. 16. Nędzyński Adrian spawalnictwo. 17. Skład budowlany Robotnik Przeczyce. 18. Gospodarstwo pstrągowe Joanna i Jacek Kaleta w Wojkowicach Kościelnych. 19. Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Sakop z Bytomia. 20. „Chata u Jana” ul. Ratanice 21, Dabrowa Górnicza. 21. DSE CAR Dominika Sorek. 22. Bartosz Koba. 23. Firma Marelli Aftermarket Poland Katowice. 24. Salon Fryzjerski „EFFECT” Pani Sylwia Bubel. 25. Holistic Therapy Jessica. 26. Przystań Siewierz Jeziorna. 27. Firma Pabud z Wojkowic Kościelnych. 28. Burgery bez ściemy Wojkowice Kościelne. 29. ITS Kubica. 30. Robert Soboń. 31. Justyna Błach. 32. Alpaki z Jury. 33. Jachymczyk Anna. 34. SIERA SPORT - Sierka Robert Siewierz. 35. Młyn Wodny w Okradzionowie Dąbrowa Górnicza. 36. Pani Mariola Chmiest Magia Kwiatów Dąbrowa Górnicza. 37. Elektronarzędzia Państwo Kakitek z Wojkowic Kościelnych. 38. Firma „ECODRUK” Paweł Pudo Wojkowice Kościelne. 39. OSP Wojkowice Kościelne. 40. Firma Okna Młynarski Wojkowice Kościelne. 41. WAHL HOME PRODUCTS. 42. Pro-Wellness Wojkowice Kościelne. 43. Studio Figura Katarzyna Cieślik, ul. Małachowskiego 38, Będzin. 44. Geisha Studio Stylizacji i Urody, ul. Małachowskiego, 39, Będzin. 45. Bar „Pod Kołem” Małgorzata Pycia. 46. Firma Handlowa Henryk Milewski - Siewierz. 47. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Robert Rybak Kłomnice ul. Częstochowska 110 a. 48. Masarnia Borowe J.B Pluta Węglowice ul. Długa 114. 49. Firma Handlowo- Usługowa „ Gloster” sp. z.o.o Zawiercieul. Grunwaldzka 14. 50. Avon Justyna Dydak. 51. Szykszydło Magdalena Widawska. 52. Pan Krystian Kozłowski z Wojkowic Kościelnych. 53. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMUS Brudzowice. 54. MANUFAKTURA KEBAB Wojkowice Kościelne. 55. Tadeusz Nikratowicz Wojkowice Kościelne. 56. DG-NET S.A. 57. Laser Style Katarzyna Sitek z Wojkowic Kościelnych. 58. Pan Jan Mucha Radny Powiatu Będzińskiego. 59. Restauracja Monami. 60. Monika Dydak Piwonia. 61. Paweł Będkowski Podwarpie. 62. Szot-Kozłowska Sylwia Transport i Spedycja Międzynarodowa Dragon, ul. Ujejska 125e, 42-520 Dąbrowa Górnicza. 63. BUDOMEX CENTRUM Ogrodzeń Tomasz Kasperek. 64. Szkoła Językowa Ekspert Ewa Wylężek Wojkowice Kościelne. 65. Polski Związek Emerytów i Rencistów Wojkowice Kościelne. 66. OSP Tuliszów. 67. Patrycja DB-Fotografia. Oraz Wszystkim darczyńcom indywidualnym Serdecznie Dziękujemy

 

Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625 222 55 81

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e82cf5d-7005-11ed-aea3-5a7c432eaced

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm) o wartości mniejszej niż progi unijne dla dostaw, z możliwością składania ofert częściowych

 

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych

  

Wojkowice Kościelne, dnia 30 listopada 2022 r.

  

Zatwierdzam:

DYREKTOR

mgr Aleksandra Młynarska

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625 222 55 81

Numer telefonu: 32 67 41 053

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e82cf5d-7005-11ed-aea3-5a7c432eaced

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e82cf5d-7005-11ed-aea3-5a7c432eaced

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (telst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710
z późn. zm.), o wartości mniejszej niż progi unijne dla dostaw, z możliwością składania ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych stosownie do bieżących potrzeb, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity U. z 2022 r. poz. 2132) składająca się
  z następujących części:

 

Część 1     Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,

Część 2     Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,

Część 3     Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,

Część 4   Dostawa artykułów mrożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych,

Część 5     Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dla danej części zamówienia formularze asortymentowo-cenowe – załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d 1e do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości określają przewidywaną ilość produktów żywnościowych i Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej lub większej ilości w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia lub zwiększenia się liczby uczniów i pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie w ilościach wynikających
  z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 8.00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie będzie obciążać kosztami transportu Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiekcie Zamawiającego.
 5. Wykonawca musi zagwarantować termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów nie krótszy niż 75 % okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta, licząc od dnia dostawy. Pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo - cenowym.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych, jakościowych bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia.
  W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
 7. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą jakość.
 8. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazane są znaki towarowe lub pochodzenie, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, typie lub np…” należy przez to rozumieć produkt (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie, parametrach, jakości, nie gorszej niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia
  z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia oraz będą zgodne pod względem wielkości, rodzaju, właściwości, składu. Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, nazwy służą jedynie do określenia cech jakościowych produktów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentach zamówienia.
 9. Przedmiot zamówienia nie wykracza poza powszechnie ustalone standardy jakościowe rozumiane jako typy lub gatunki znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom. Na koszty przedmiotu dostawy składają się wyłącznie koszty związane z nabyciem towarów, tj. produkcją i transportem.
 10. Dostarczane produkty spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa
  w zakresie produktów żywnościowych.
 11. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych
  i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo – cenowym dla danej części.
 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamówienie dzieli się na następujące części:

 

Część 1 – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

(w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, różne produkty spożywcze)

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do Specyfikacji warunków zamówienia.

 

CPV: 15000000-8; 15500000-3; 15511000-3; 15330000-0; 03142500-3; 15600000-4; 15400000-2; 15800000-6

 

Artykuły spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.

 

Część 2 – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1b do Specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 15100000-9

 

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.

  

Część 3 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1c do Specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 15810000-9

 

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też właściwości organoleptyczych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.

 

Część 4 – Dostawa artykułów mrożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

( w tym ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1d do Specyfikacji warunków zamówienia.

 

CPV: 15220000-6, CPV: 15331100-8, CPV: 15896000-5

 

Artykuły mrożone powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.

 

 Część 5 – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik 1e do Specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 15300000-1

 

Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych.

IV. Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch, trzech lub wszystkich Części zamówienia.

V. Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

VI. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej, katalogów elektronicznych, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, wymagań wynikających z art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, ograniczeń wynikających z art. 94 ustawy Pzp, zwrotu kosztów w postępowaniu

 

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, składania ofert w postaci katalogów elektronicznych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp ani ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 261 ustawy Pzp, dotyczącym unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

VIII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

 1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 111 ustawy Pzp, Wykonawcę:
  • będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
   4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
   6. powierzenia wykonywania  pracy  małoletniemu  cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
   7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
   8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

 • jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
 • wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
 • wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególnością jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
 • jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
  i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 3 ppkt 1, 2
  i 5 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 • naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
 • wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
  w tym organami ścigania, lub Zamawiającym,
 • podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
  1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
  2. zreorganizował personel,
  3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
 1. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

 

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania wyklucza się:
 • wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
  i rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
 • wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
 • wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 1. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.
 2. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
 4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 7, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej,
  o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy, w tym podmiotowe środki dowodowe.

 

 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą w danej Części złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 • Formularz oferty wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
  i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”,
 • Formularz asortymentowo-cenowy:
 1. w Części 1 – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – wg zał. nr 1a,
 2. w Części 2 – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – wg zał. nr 1b,
 3. w Części 3 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – wg zał. nr 1c,
 4. w Części 4 - Dostawa artykułów mrożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych- wg załącznika 1d,
 5. w Części 5 – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – wg zał. nr 1e,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2 do SWZ.

 

 1. Oferta podmiotów występujących wspólnie:
  • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
  • Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  • Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
  • Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
  • Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) (wg załącznika 2 do SWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu przy użyciu Platformy
  e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
 2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1e82cf5d-7005-11ed-aea3-5a7c432eaced
 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
 4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
 5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
 7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
 9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
 10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
 11. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
 12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Zamawiający dopuszcza także możliwość składania przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z wyłączeniem składania ofert).
 14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
 15. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się
  w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej
  w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
 16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
  o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w zdaniu drugim, Zamawiający może, ale nie musi, udzielić wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz
  z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
 18. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia ani ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
 19. Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się
  z Wykonawcami jest: Ewa Krzykawska tel. 32 67-41-053

 XII. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 XIII. Termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07 stycznia 2023 r.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej
  w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Podpisem osobistym dysponują osoby posiadające e-dowód.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
 3. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
 4. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
  i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe"
  .
 5. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 6. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
 7. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.
 8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej
  w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.
 9. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty"
  w pierwszym polu („Wypełniony formularz ofertowy”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
 10. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie
  z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione
  w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym tub podpisem osobistym.
 11. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".
 12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
 13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
 15. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
  z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę. Poświadczenia może dokonać również notariusz, opatrując pełnomocnictwo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Sposób składania ofert:

 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej
  w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie
  e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
  09 grudnia 2022 r. do godz. 10:00
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

 

Termin otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2022 r. o godzinie 11:00.
 2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
 3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie
  internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
  działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 • cenach zawartych w ofertach.
 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje
  brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego,
  otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
  internetowej prowadzonego postępowania.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 4. oczywiste omyłki pisarskie,
 5. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 6. inne omyłki polegajcie na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiaj o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 lit. c, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

 XVI. Sposób obliczenia ceny

 1. Ceną ofertową jest cena brutto za poszczególne części zamówienia i winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert.
 2. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów w ramach realizowanego zamówienia oraz podanych cen jednostkowych. Cena winna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach:

       Część 1 - artykuły spożywcze wg formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji warunków zamówienia,

       Część 2 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne wg formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1b do Specyfikacji warunków zamówienia,

       Część 3 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie wg formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 1c do Specyfikacji warunków zamówienia.

Część 4 – artykuły mrożone wg formularza asortymentowo-cenowego nr 1d do        Specyfikacji warunków zamówienia

Część 5 – owoce, warzywa i podobne produkty wg formularza asortymentowo –        cenowego stanowiącego załącznik nr 1e do Specyfikacji warunków zamówienia,

       Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo- cenowe wg zał. 1a – 1e muszą być dołączone do oferty.

 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za poszczególne części. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
 2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrotne obciążenie VAT) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej
  w tej ofercie ceny kwot podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej Wykonawca ma obowiązek:
  • poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  • wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  • wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach:

CENA o wadze 100%

 

Sposób oceny ofert:

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności od najniższej ceny do najwyższej.

 

Zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert ponieważ określił
w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do elementów składających się na przedmiot dostawy. Dokumenty zamówienia wskazują parametry asortymentu, które będą musiały być spełnione przez dostawcę. Przedmiot zamówienia nie wykracza poza powszechnie ustalone standardy jakościowe rozumiane jako typy lub gatunki znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom. Na koszty przedmiotu dostawy składają się wyłącznie koszty związane
z nabyciem towarów, tj. produkcją i transportem. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny.

W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny oferty, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
  i łączną punktację,
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 2. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
 6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 6 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
 7. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przed zawarciem umowy będą zobowiązani do przedłożenia umowy łączącej te podmioty (np. umowa konsorcjum).
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

 XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

 

 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy są wiążące i nie podlegają negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowy składając oświadczenie na formularzu oferty.
 2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy – Zał. 3 do SWZ.

 XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

 

 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
 2. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na:
  • niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
  • zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
  w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz informacje o przetwarzaniu
i udostępnianiu danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych jest Dyrektor.
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Szkole: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
 • dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 • w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • Wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana1,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
 • Pani/Panu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 5. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
  o udzielenie zamówienia.
 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

 XXIV. Podsumowanie końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

 

 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

 

 1. Formularz asortymentowo-cenowy Część 1 – załącznik nr 1a
 2. Formularz asortymentowo-cenowy Część 2 – załącznik nr 1b
 3. Formularz asortymentowo-cenowy Część 3 – załącznik nr 1c
 4. Formularz asortymentowo-cenowy Część 4 – załącznik nr 1d
 5. Formularz asortymentowo-cenowy Część 5 – załącznik nr 1e
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
 7. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3

Do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia - doc

Formularz asortymentowo-cenowy (część 1-5) - xlsx

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 - doc

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 - doc

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf