Jak zainteresować uczniów książką? To pytanie, na które szukają odpowiedzi nauczyciele, rodzice i całe środowisko polskiej oświaty. Nauczyciele świetlicy szkolnej w odpowiedzi na jeden z priorytetów polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017,dotyczące upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży prowadzili podczas zajęć świetlicowych warsztaty edukacyjne „POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ”.

W ramach warsztatów dzieci miały okazję lepiej poznać jak powstaje książka, a nawet wcielić się w rolę autora, ilustratora czy wydawcy. Efektem prowadzonych warsztatów były samodzielnie wykonane książki w zwoju zawierające autorskie opowieści dzieci, ilustracyjna opowieść „O słoniu Dominiku” i historia wierszem pisana „O groszku Fryderyku”. Dzieci z wielką radością brały udział w zajęciach, a rodzice z wielką uwagą i zaciekawieniem przyglądali się postępom swoich pociech. Warsztaty zostały z wielką aprobatą ocenione zarówno przez rodziców jak i przez dzieci.