Uczniowie Zespołu szkolno-Przedszkolnego przystąpili do projektu eTwinning „Bridging Cultures Through Proverbs and Idioms” – „Łączymy kultury poprzez przysłowia i idiomy” wraz ze szkołami z Turcji, Rumunii i Chorwacji.

Przysłowia i idiomy to krótkie wyrażenia, które ludzie znają i powtarzają od wieków. Odzwierciedlają one historię, kulturę i codzienne życie społeczeństw, dając jednocześnie mądre rady. Projekt ten pozwoli uczniom zapoznać się z idiomami i przysłowiami w swoim języku oraz języku angielskim, ale również poznać podobne wyrażenia z innych krajów. Nie będziemy się skupiać jedynie na tłumaczeniu słowa za słowem, lecz określać te same sytuacje za pomocą kompletnie nowych wyrażeń. Te przysłowia i powiedzenia pozwolą połączyć nasze kultury. Celem projektu jest danie uczniom możliwości na interpretowanie przysłów, idiomów oraz rozwijanie ich słownictwa w języku angielskim. Odkrywanie różnic i podobieństw kulturowych, zrozumienie dla odmienności, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, językowych oraz ITC. Uczniowie stworzą słownik w języku angielskim, rysunki, plakaty, opowiadania, zdjęcia oraz film, którymi dzielić się będą poprzez platformę eTwinning.

Projekt trwa od grudnia 2017 do maja 2018.