W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. Euro na Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w częściach I, II, III, IV.

Zgodnie z kryterium wyboru ofert określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną.

Część I – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

(w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze)

 Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 6:

Henryk  Milewski
Firma Handlowa
42-470 Siewierz
ul. Klubowa 12

cena brutto:  59 831,95 zł

 

Część II – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wojkowicach Kościelnych  

 Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4:

Masarnia Borowe
J.B. Pluta Spółka Jawna
Borowe, ul. Długa 114
42-133 Węglowice

cena brutto:  32 457,90 zł

 

Część III – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1:

GLOSTER Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 15
42-400 Zawiercie

cena  brutto: 28 777,00 zł

 

Część IV – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3:

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.
42-470 Siewierz, ul. Rynek 6

Cena brutto: 6 910,50 zł

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

 

Oferta nr 1 złożona  przez

GLOSTER Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 15
42-400 Zawiercie
NIP: 649-230-25-64

Część nr III cena brutto: 28 777,00 zł


Oferta nr 2 złożona  przez

G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32
NIP 747-050-15-59

Część nr IV cena brutto: 9 755,45 zł

 

Oferta nr 3 złożona przez

Piekarnia SEVERIANA Sp. z o.o.
42-470 Siewierz, ul. Rynek 6
NIP:679-315-43-03

Część nr IV cena brutto: 6 910,50 zł

 

Oferta nr 4 złożona przez

Masarnia Borowe
J.B. Pluta Spółka Jawna
Borowe, ul. Długa 114
42-133 Węglowice
NIP 574-193-24-90

Część nr II cena brutto: 32 457,90 zł

 

Oferta nr 5 złożona przez

F.H.U  DAMEX
Damian  Surmański
41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska 86/1
NIP 498-022-80-90

Część  nr  III cena  brutto: 29 177,40 zł

  

Oferta nr 6 złożona przez

Henryk Milewski
Firma Handlowa
42-470 Siewierz
ul. Klubowa 12
NIP 649-000-30-02

Część nr I cena brutto: 59 831,95 zł