Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – intendent 

  1. Określenie stanowiska: intendent

    Miejsce wykonywania pracy: Zespól Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych,

   Wymiar czasu pracy: pełny etat,

   Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie m.in. średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk),

- znajomość przepisów i procedur HACCP,

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- znajomość obsługi komputera, znajomość programów informatycznych: WORD, EXCEL,

 - znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości księgowania,

- znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw procedur przetargowych.

  1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność i rzetelność,

- dobra organizacja czasu pracy,

 - mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przestrzeganie przepisów HACCP

 - nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny,

- sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia,

 - sporządzanie raportów żywieniowych:

 - zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze;

 - prowadzenie niezbędnej dokumentacji HACCP,

 - sporządzanie kalkulacji stawek żywieniowych.

  1. Wymagane dokumenty:

-CV,

 -kserokopia dowodu osobistego;

 -kserokopie świadectw pracy;

 -kserokopie świadectw lub dyplomów,

 -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (wymagany dokument poświadczający znajomość przepisów HACCP);

 - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, ul.  Zachodnie 4, w terminie do 6 lipca 2018r.